Fidendo Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa
office@fidendo.pl


NIP 5252740578

REGON 369536520

KRS 0000719933

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 125.000,00 zł

Napisz do nas.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.