Fidendo Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa
office@fidendo.pl


tel. +22 278 27 71

kom. 530 022 260

NIP 5252740578

REGON 369536520

KRS 0000719933

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 25.000,00 zł

Napisz do nas.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.