Robert Westfeld

prezes zarządu, biegły rewident

Ma ponad piętnastoletnie doświadczenie w finansach. Posiada szeroką wiedzę z zakresu rachunkowości, kontrolingu, podatków oraz analizy finansowej.

Zaczynał karierę w PwC, gdzie audytował banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy z sektora telekomunikacyjnego oraz FMCG. Następnie pracował w mBanku, gdzie zajmował się m.in. transakcjami M&A oraz rozwojem spółek z Grupy. Pracował też w Grupie Poczty Polskiej, gdzie rozwijał działalność ubezpieczeniową. Przez trzy lata kierował działem finansów w międzynarodowej firmie logistycznej, gdzie nadzorował funkcjonowanie systemu księgowości oraz sprawozdawczości finansowej i zarządczej.W 2018 r. stworzył spółkę Fidendo.

Biegły rewident. Posiadacz ACCA Diploma in International Financial Reporting. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej.

Magdalena Bloch

dyr. ds. księgowości

Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w pracy w księgowości na różnych stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych. Pracowała m.in. w firmach takich jak Estēe Lauder Poland, Freightliner PL czy Panasonic Marketing Europe.

Ma bogatą wiedzę z zakresu podatków i rachunkowościpopartą szerokim doświadczeniem zdobytym w codziennej praktyce działów finansowych. Doskonale zna największe systemy finansowo-księgowe używane przez międzynarodowe korporacje i brała udział w ich wdrażaniu. Optymalizowała i automatyzowała procesy w działach finansowych. W Fidendo czuwa nad realizacją kontraktów outsourcingowych oraz compliance podatkowym.

Absolwentka zarządzaniafinansami i rachunkowości na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowego na tej uczelni.