Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fidendo spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa w celu kontaktu przedstawiciela Spółki i udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Administratorem danych osobowych jest Fidendo spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, tel. (22) 278 27 71, e-mail: biuro@fidendo.pl. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@fidendo.pl.

Administrator informuje, że:

  1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego;
  2. dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) tj. w oparciu o udzieloną klauzzgodę;
  3. dane mogą być przekazane wyłącznie uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  4. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na wiadomości skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego i archiwizowane przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia odpowiedzi, a następnie usuwane;
  5. ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia;
  7. 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdyby sposób przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy.