OUTSOURCING
KSIĘGOWY

Zapewniamy kompleksową obsługę przedsiębiorstwom z każdej branży, niezależnie od skali i charakteru działalności. Jesteśmy organizacyjnie i systemowo przygotowani, aby zapewnić płynną obsługę nawet dynamicznie rosnącym firmom. Oferujemy prowadzenie księgowości w sposób dopasowany do Państwa oczekiwańoraz stale zmieniających się realiów biznesowych.

Dzięki nowoczesnym narzędziom IT oraz księgowaniu dokumentóww 24h od ich otrzymania, nasi klienci mają zawsze bieżący dostęp do informacji finansowych.OUTSOURCING
KADR I PŁAC

Oferujemy pełen zakres usług płacowych i kadrowych, począwszy od wsparcia w zatrudnieniu pracownika, przygotowywanie dokumentów i bieżącą obsługę kadrową, poprzez naliczanie wynagrodzeń, aż do końcowego rozliczenia listy płac i raportowania.DORADZTWO I USŁUGI
PODATKOWE

Oferujemy doradztwo i obsługę podatkową oparte o praktykę i wspierające efektywność Państwa przedsiębiorstwa oraz wsparcie w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym.SPRAWOZDANIA
I RAPORTY

Fidendo zapewnia przygotowanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań zgodnie z UoR, MSR/MSSF, US GAAP lub innymi standardami.

Usprawniamy także obszar raportowania i informacji zarządczej.PRZELEWY I RACHUNKI
BANKOWE

Fidendo zapewnia systemowe wsparcie w zakresie współpracy z bankami. Wraz z klientem ustalamy preferowany sposób akceptacji realizowanych płatności i zapewniamy pełną obsługę w zakresie wprowadzania i realizacji przelewów.PODMIOTY ZAGRANICZNE
ORAZ FIRMY RAPORTUJĄCE
DO GRUPY

W Fidendo oferujemy rozwiązania i metody uwzględniające potrzeby firm działających w strukturach międzynarodowych. Podmiotom takim oferujemy:

  • płynną i bieżącą komunikację w języku angielskim
  • przygotowanie informacji zarządczej raportowanej do grupy,
  • krótkie zamknięcie (nawet na drugi, trzeci lub czwarty dzień roboczy kolejnego miesiąca),
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnych z IFRS, US GAAP lub innymi standardami
  • obsługa na systemie księgowym Fidendo lub klienta